Komisijos ir darbo grupės

  1. Materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, piniginių lėšų ir kitos paramos gavimo įkainojimo komisija;
  2. Dėl pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti globos namų turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija;
  3. Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų turto tvarkymo komisija;
  4. Naujo gyventojo priėmimo į Vilijampolės socialinės globos namus komisija;
  5. Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojų, atsakingų už apgaulės ir korupcijos prevencijos politikos 2016-2018 metų priemonių plano įgyvendinimą, darbo grupė;
  6. Vilijampolės socialinės globos namų viešojo pirkimo komisija;