Korupcijos prevencija

KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „VIJA“

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas.

Jeigu Jums Socialinės globos centre „Vija“ galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veikomis (pvz.: kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, sukčiavimu ir pan.,) informuokite už korupcijos prevencijos priemonių taikymą įstaigoje atsakingą asmenį – direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Ernestą Petruškevičienę.

Skundą, prašymą, pareiškimą ar pranešimą galite pateikti:

 1. raštu, atsiuntę adresu Apuolės g. 44, LT-48302 Kaunas
 2. telefonu (8-37) 36 65 35 arba 36 16 71
 3. el. paštu info@vijoscentras.lt arba ernesta.petruskeviciene@vijoscentras.lt
 4. skundų ir pasiūlymų dėžutėje, esančioje globos namų C korpuso I aukšte.

 

Pranešimų apie korupcinio pobūdžio nuskalstamas veikas ATMINTINĖ

KORUPCIJOS PRVENCIJOS PROGRAMOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS 

ATLIKTI TYRIMAI 

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS ĮSTAIGOJE PATEIKIMAS

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo kreipiamasi kai asmenį ketinama skirti: 

 • Globos namų vadovu (direktoriumi); 
 • Direktoriaus pavaduotoju socialiniam darbui; 
 • Socialinio darbo padalinio vadovu; 
 • Specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio vadovu; 
 • Asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovu;
 • Dienos socialinės globos padalinio vadovu; 
 • Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovu; 
 • Maitinimo organizavimo padalinio vadovu; 
 • Vyriausiuoju buhalteriu.