Paramos teikimo būdai

Paramą įstaigai gali teikti privatūs asmenys, įmonės ar organizacijos. Teikiama paramai labai įvairi: piniginės lėšos, ugdymo priemonės, buitinė technika, maistas, rūbai ir kitos priemonės, pagerinančios globos namuose gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas.

Gauta parama:

Gauta parama naudojama globos namų gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimui, buities priemonių, inventoriaus, ugdymo, lavinimo priemonių įsigijimui, švenčių gyventojams organizavimui, laisvalaikio organizavimui, specializuotų priemonių įsigijimui ir kitoms reikmėms. Informacija apie rėmėjus viešinama globos namų interneto svetainėje, įstaigos facebook profilyje.

Jūs galite pervesti finansinę paramą į mūsų paramos lėšų sąskaitą:

Gavėjas: Socialinės globos centras “Vija”
Įmonės kodas: 290797850
Paramos lėšų sąskaitos Nr.: LT65 7300 0100 0222 9789
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000 

 

Paramos nauda jos teikėjams:

Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.

Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas labdarai ir paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę);

___________

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ !