< Atgal

Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste

Socialinės globos centras „Vija“ pradeda įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0001.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.“

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta paslaugų infrastruktūra Kauno mieste, plėtojant bendruomenines bei specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas: 

  • plėtojama bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra – įsteigti (pastatyti) 6 grupinio gyvenimo namus asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Kauno mieste, kuriuose galės apsigyventi 60 asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią; 
  • gerinama specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų kokybė 38 paslaugas gaunantiems asmenims;
  • įsigyjama tikslinė transporto priemonė (9 vietų lengvasis automobilis, pritaikytas neįgaliųjų vežimui).

Projektas finansuojamas ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė 2,6 mln. eur.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023-02-28.