< Atgal

Apsaugoto būsto paslauga

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

2019 m. gruodžio mėn. Vilijampolės socialinės globos namai Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbtoje atrankoje buvo atrinkti kaip vienas iš partnerių Kauno regione apsaugoto būsto paslaugos teikimui. Projekto partnerių sąrašas.

Apsaugoto būstas – socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje, iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis
paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Šios paslaugos – alternatyva institucinei globai, sudaranat galimybę asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje gaunant įvairių rūšių ir formų bendruomenėje teikiamas socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas. Užtikrinama galimybė negalią turinčiam asmeniui gyventi bendruomenėje ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius. 

Pasirašius partnerystės sutartį apsaugoto būsto paslauga Kauno mieste pradėta teikti nuo 2020-05-18, apsaugoto būsto paslauga teikiama 2 suaugusiems asenims su proto ar psichikos negalia. 

Susitarimas dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo, įgyvendinant projektą “Nuo gloos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”. 

Apsaugoto būsto paslaugos teikimo asmenims su negalia sutartis

Planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai:

  • 2 dalinai savarankiškiems asmenims su proto negalia bus teikiama apsaugoto būsto paslauga;
  • pagal sudarytą individualų socialinės pagalbos planą teikiamos asmens poreikius užtikrinanti socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) pagalba;
  • užtikrinamas individualių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus poreikius, interesus, išsilavinimą, patirtį, stipriąsias puses bei galimybes;
  • pagalba teikiama namų aplinkoje;
  • asmuo įgalinamas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pastangas grįžti į visuomenės gyvenimą;
  • apsaugoto būsto paslauga įtraukiama į Kauno miesto socialinių paslaugų teikimo planą.

Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023-04-30, projekto įgyvendinimui skirta 17 556 795,99 Eur.